Brazil - Cascavel Verde

 

Region: Guji

Hündürlüyü: 800 to 1,110 m

Emal stansiysı: Fərqli

Kofe növü: Fərqli

Emal: Təbii

Dad: Dənəli meyvə, Fındıq, Alma, Südlü şokolad

SCA Cupping Score: 84

 

Bizim təcrübəli keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssislərimiz yüksək keyfiyyətli Cascavel qəhvəsinə daxil olan hər bir qəhvə dənəsini xüsusi olaraq seçirlər. Biz məhsulun tədarükünə, istehsalçıların peşəkarlığına böyük diqqət yetiririk.

 

 

Bu qəhvə növü  meyvə profilinə görə seçilir. Əksər hallarda belə ətirlər qəhvə dənələrin təbii emalının nəticəsidir.